Fahri Prof. ORHAN MERTOĞLU'NUN ÖZGEÇMİŞİ

 
Fahri Prof. ORHAN MERTOĞLU’NUN ÖZGEÇMİŞİ
 
Meslek ve Eğitim;
-Yüksek Mühendis ve Jeotermal Uzmanı
-1973 yılından beri jeotermal elektrik üretimi, ısıtma, değerlendirme, proje, fizibilite konularında çalışmaktadır.
-1978: Birleşmiş Milletler Jeotermal Teknolojisi Eğitimi (ABD)
-1979: Japonya Kyushu Üniversitesi, jeotermal eğitimi Kurslar; Jeotermal arama, sondaj, rezervuar, termal turizm, santral dizaynı ile ilgili ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Endonezya ve
Türkiye'de 22 adet çeşitli jeotermal kurs ve eğitim programlarına katılmıştır.
 
Ünvanlar;
-IGA-International Geothermal Association (İzlanda-Almanya), Dünya Bşk. Yrd. (2003-2007), Avrupa Başkanı (2007-2010), Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi (2013-2016),
-EGEC-European Geothermal Energy Council (Belçika), Başkan Yrd. (1999-2004)
-GRC-Geothermal Resources Council (ABD) Yönetim Kurulu Üyesi (1999-2001)
-T.C Kalkınma Bakanlığı 10cu Kalkınma Planı (2014-2018) Jeotermal Çalışma Grupları Başkanı
-WGC’2005 Dünya Jeotermal Kongresi, Başkan Yrd. ve Türk Milli Komitesi Başkanı
-Dünya Bankası IFC Jeotermal Danışmanı
-Tübitak Tüsside Tarım Bakanlığı Jeotermal Sera Teknik Komite Üyesi
-Çin Devleti Shaanxi Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü Kıdemli Jeotermal Teknik Danışmanı
-Jeotermal Araştırma ve Tesisler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
 
Türkiye'de gerçekleştirdiği bazı ilkler;
-jeotermal elektrik üretimi 0,5 MWeyerli türbin ve santral dizaynı ile (Denizli,1974)
-teknolojisine uygun jeotermal sera ısıtması (Denizli,1974)
-kuyu içi eşanjörü ile bina ve sera ısıtma uygulaması (İzmir-Balçova ve Afyon- Ömer,1985)
-jeotermal merkezi şehir ısıtma ve entegre sistemi (Gönen,1986)
-Türkiye’de ilk reenjeksiyon uygulaması Gönen (1986) ve Balçova (1996)
-jeotermal sıvı CO2 ve kuru buz üretimi (Denizli,1986)
-kabuklaşma (inhibitör uygulaması) ve korozyon önleme sistemleri (1986)
-yüksek sıcaklıklı (140°C) kuyu içi pompası (1996), plakalı eşanjör, paket ön izolasyonlu
boru sistemi (1986)
 
Çalıştığı bazı kurum, komisyon ve dernekler;
-9 yıl MTA’da çalıştı.
-CENTO’da (NATO/CCMS), Dünya’da 5 kişiden oluşan Jeotermal Komisyonunda Türkiye’yi temsil etti.
-ORME Jeotermal A.Ş.’nin kurucusudur (1984).
-Birleşmiş Milletler (UNITAR/UNDP) ve Uluslararası Enerji Ajansı’nda Türkiye’yi temsil etti.
-20 yıl süreyle DPT 5-8’nci Beş Yıllık Kalkınma Planları Jeotermal Özel İhtisas Komisyonları Başkan
Yardımcılığı yaptı.
-1999–2001: merkezi İtalya’da bulunan IGA-International Geothermal Association Avrupa Başkanlığı
yaptı.
-1999-2001: GRC-Geothermal Resources Council (ABD) Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
-2000-2005: Dünya Jeotermal Kongresi (WGC2005) Dünya Başkan Yardımcısı ve Türk Milli Komitesi
Başkanı,
-2001-2007: IGA Dünya Başkan Vekili olarak görev yaptı (İzlanda).
-2007-2010 : IGA*-International Geothermal Association (İzlanda) Avrupa Bölge Başkanı (2010- .. Şeref
Üyesi).
-2007-2013: T.C. Başbakanlık DPT 9ncu Kalkınma Planı Jeotermal Çalışma Grubu Başkanıdır.
-2012: T.C. Kalkınma Bakanlığı 10ncu Kalkınma Planı (2014 – 2018) Komisyonların Jeotermal Çalışma
Grubu Başkanı
-2014: Dünya Bankası-IFC Genel Jeotermal Danışmanlığı
-2015: TÜBİTAK-TÜSSİDE Tarım Bakanlığı Jeotermal Sera Danışmanlığı
-2016: Türkiye Jeotermal Derneği Genel Başkanlığı
-2019: Çin Devleti Shaanxi Jeolojik Bilimler Enstitüsü Kıdemli Teknik Jeotermal Danışmanı
Verdiği bazı konferanslar:
-1998: “ISS-International Summer School on Direct Application of Geothermal Energy”; Azor Adaları-
Portekiz,
-1999: Oregon Institute of Technology GeoHeat Center-ABD,
-2001: Bad Urach (EGEC, GtV, IGA, Unesco) -Almanya’da verdiği konferans ve eğitim nedeniyle, Başarı
ve Şükran Belgeleri almıştır.
-2003: EGC2003 Macaristan (Avrupa Jeotermal Kongresi 2003),
-2004: International Geothermal Days (Uluslar arası Jeotermal Günleri) Polonya 2004 Sempozyumu,
-2007: EGC2007 Almanya (Avrupa Jeotermal Kongresi 2007) Bilim Kurulu Üyesi
-2009: NUMOV (German Near and Middle East Association), Geothermal Energy in Turkey, Almanya-
Potsdam
-2009: EGEC Geopower Europe2009, Almanya Münih
-2010: GtV-Alman Jeotermal Derneği Almanya Kongresi ve EGEC Geopower, Fransa
-2011: GeoElec, Aralık 2011, Geoelec, Intelligent Energy Europe, Atina
-2011; Geopower Turkey 2011, İstanbul
-2012: Geoelec Meeting Almanya 2012, Geotherm Expo & Congress, Frankfurt
-2013; EGC 2013, EGEC-European Geothermal Energy Council, Pisa 2013
-2015: WGC 2015 Dünya Jeotermal Kongresi Avustralya-Yeni Zelanda (3 adet tebliğ)
-2016: EGC 2016, EGEC-European Geothermal Energy Council, Strasbourg
-2016: GeoTherm Offenburg 2016, Almanya
-2017: GeoTherm Offenburg 2017, Almanya
-2018: EGW 2018, European Geothermal Workshop, Strasbourg
-2019: Shaanxi Institute of Geological Survey, “Geothermal Success Story -Geothermal
Potential and Utilization in Turkey", Xian, China
-2019: Jesder GT 2019, Türkiye Jeotermal Kongresi, Ankara
-2019: International Geothermal Conference- IGC 2019, 6-8 Nov. 2019, İzmir-Turkey
-2020: TÜBA Jeotermal Teknolojiler Çalıştayı ve Paneli Afyonkarahisar, 19-21 Şubat 2020
-2020: International Geothermal Conference Suzhou City, Jiangsu Province CHINA
-2021: MTA Genel Müdürlüğü Jeotermal Çalıştayı, 8 Nisan 2021, Ankara
-2021: T.C. Enerji Bakanlığı-Bakırçay Üniversitesi, "Türkiye Jeotermal Stratejisi" hazırlanması
danışmanlığı, Ağustos 2021-devam ediyor.
-2021: MTA Genel Müdürlüğü İleri Teknoloji Jeotermal Sistemler Kızgın Kuru Kaya Çalıştayı, 18-19
 
brifing vermiştir.
 
Aldığı Bazı Başarı Ödülleri ve Ünvanlar;
-1984: TÜBİTAK Teşvik Ödülü
-5 Mayıs 2001’de, son yıllarda uluslararası bazda jeotermalin gelişmesine yapmış olduğu
katkılardan dolayı, Oradea Üniversitesi’nden Fahri Profesörlük ünvanı
-Eylül 2002’de, Selanik Aristotle Üniversitesi tarafından Orhan Mertoğlu’nun sahip olduğu knowhow
ve tecrübesini uluslararası jeotermal camiası ile paylaşarak dünyada jeotermalin
gelişimine yaptığı önemli katkıdan dolayı Şükran Belgesi
-2005: Dünyada ve Avrupa’da jeotermal uygulamaların geliştirilmesine yapmış olduğu
katkılardan ve jeotermal derneklerine verdiği önemli bilimsel katkıların yanısıra gerçekleştirdiği
jeotermal uygulamaların başarısından dolayı, GtV-Geothermische Vereinigung (Alman
Jeotermal Derneği) tarafından Dünyada sadece toplam 12 kişide bulunan Patricius Madalyonu
-2005: GRC-Geothermal Resources Council (ABD) tarafından Jeotermal Kaynakların gelişmesine
yapmış olduğu önemli katkılardan dolayı 2005 yılı Özel Başarı Ödülü
Bazı Yayınları;
-IFC-Dünya Bankası ortaklığında IGA-International Geothermal Association tarafından
hazırlanmış olan "Best Practices Guide For Geothermal Exploration" Yayınına katkı vermiştir,
-2014: Kaplıca ve Kür Merkezleri için Termal Suların Üretilmesi, Taşınması, Dağıtılması ve Kullanımının
Teknik Ana prensipleri, Termal Turizm (Kitap), s.:43-56, 2015 (Editör: Prof. Dr. Mustafa Altındiş;
Nobel Yayıncılık)
-F. Prof. Orhan Mertoğlu'nun Jeotermalde 48 Yıllık Dünya ve Türkiye Tecrübesi ve Türkiye'deki
İlkler Jeotermal Seralar Daha Nasıl Artırılabilir?, SeraBir Aktüel (Dergi), Sayı: Yaz 2020, s.:10-11,
 
 
 

 


   
By Enerji Dizayn ®
© Copyright 2011 Orme Jeotermal